• +977-083-521564
  • info@hriti.org
  • Birendranagar, Surkhet

Blogs

Seven Principles of Sound Public Policy

Seven Principles of Sound Public Policy

The seven principles of sound public policy that I want to share with you are pillars of a free economy. We can differ on exactly how any one of them may apply to a given issue, but the principles themselves, I believe, are settled truths.

आर्थिक अवसरको लागि उदार नीति

आर्थिक अवसरको लागि उदार नीति

गरिबीको कारण नागरिकहरू पेसा व्यवसाय र रोजगारीबाट विमुख हुनु हो भने सक्रिय रूपले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नपाउनुले नागरिकहरूले गरिबीको सामना गरिराख्नुपरेको छ । त्यसैले त स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना भएमा केहीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउँछन्, केहीले उत्पादनमूलक उद्योगमा कच्चापदार्थ खरिद प्रक्रियाबाट आम्दानी गर्छन् । उनीहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् ।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

We will never spam you