Board of Directors

Kamal Raj Lamsal
Kamal Raj Lamsal
Chairperson
Resham Bahadur Bista
Resham Bahadur Bista
Member
Khagendra Puri
Khagendra Puri
Member
Dinesh Gautam
Dinesh Gautam
Member
Shyam Bhandari
Shyam Bhandari
Member