Executive Team

Dinesh Gautam
Dinesh Gautam
Executive Director
Kamal Raj Lamsal
Kamal Raj Lamsal
Research Head
Shyam Bhandari
Shyam Bhandari
Admin and Finance Officer
Laxmi Prasad Paudyal
Laxmi Prasad Paudyal
Research Officer
Ojashwi Poudel
Ojashwi Poudel
Program Associate
Subhekshya Ghimire
Subhekshya Ghimire
Research Associate
Ashansa Mulmi
Ashansa Mulmi
Research Associate
Subekshya Bc
Subekshya Bc
Research Fellow
Nisha Bishwakarma
Nisha Bishwakarma
Research Fellow